Agenda

Una poètica de l’ús. Fer servir la biblioteca

Els projectes d’Antònia del Río (Capdepera, Mallorca, 1983) se centren en l’interés per la investigació sobre els mecanismes de transmissió i pèrdua del coneixement, establint un inevitable diàleg entre memòria i oblit. Aquest ha estat un tema constant que ha desenvolupat i treballat posant el focus d’interès en qüestions diverses com els rastres, l’absent, el record, la memòria col·lectiva, les permanències i els descarts en la Història, els magatzems de la memòria com les biblioteques o els arxius, emprant diversitat de tècniques i formats.