Statment

Els meus projectes se centren en la investigació sobre els mecanismes de transmissió i pèrdua del coneixement, establint un inevitable diàleg entre memòria i oblit. Aquest ha estat un tema constant que he desenvolupat i treballat posant el focus d’interès en qüestions diverses com els rastres, l’absent, el record, la memòria col·lectiva, les permanències i els descarts en la Història, els magatzems de la memòria com les biblioteques o els arxius… emprant diversitat de tècniques i formats que m’han permès expressar-me conceptualment.

Entenc la Memòria com a construcció de discurs, coneixement i pensament. Com el mitjà que permet preservar els records i les experiències viscudes i evitar l’oblit que suposa cada canvi de generació.

En el meu treball són habituals les instal·lacions on entren en joc diversos dispositius que sovint el públic activa, ja sigui a través d’una acció específica que se’ls demana, un intercanvi… o a través de la pròpia experiència sobre un fet concret. Cada espectador pot accedir a l’obra  a través de l’empatia o la familiaritat amb una situació que es presenta. Tot i la diversitat de formats i tècniques amb que treballo, es pot reconèixer una certa coherència o estètica comuna. No nego el color d’entrada però el predomini del blanc i l’absència de color són característics.