Statment

En el meu treball abordo els mecanismes de transmissió i gestió del coneixement, establint un inevitable diàleg entre memòria i oblit. Aquest ha estat un tema constant que he desenvolupat i treballat centrant l’interès en qüestions diverses com els rastres, l’absent, el record, la memòria col·lectiva, la permanència i els rebuigs en la història, els magatzems de la memòria com biblioteques i arxius.

En les obres i projectes que realitzo són habituals les instal·lacions on entren en joc diversos dispositius que sovint el públic activa, ja sigui a través d’una acció específica que se li demana, un intercanvi … o mitjançant la pròpia experiència sobre un fet concret. Cada espectador pot accedir a l’obra a través de l’empatia o la familiaritat amb una situació que es presenta.