Índex 2013-2014 segons la llei de “bon veïnatge”

Presentació de les edicions especials del Centre de Documentació del Centre d’art la Panera de Lleida per a la 9a Biennal d’art Leandre Cristòfol. Gener, 2015.

La proposta parteix de la teoria, o llei, de “bon veïnatge” d’Aby Warburg: << A la biblioteca Warburg es va establir un ordre canviable segons l’estat de la investigació. Amb aquest objectiu, es va idear un índex de colors que permetés aquesta mobilitat i, així, ajudar a la trobada casual, allò que Warburg va denominar “la llei de bon veïnatge”. Trobar, al costat del llibre que hom ha anat a buscar a través del títol, el veí desconegut del prestatge amb una informació vital>> (1).

La peça es divideix en dues parts: d’una banda, trobem la presentació de les publicacions que s’han incorporat al fons de la Panera durant els anys 2013 i 2014 en la seva totalitat; de l’altra, es planteja diferents opcions de poder llegir el fons.

Es tracta d’una reflexió sobre les possibilitats que es generen a partir del fet d’organitzar la informació de diferents maneres. Cada publicació està descrita en una fitxa de catalogació i ordenada dins el corresponent fitxer. Hi ha sis fitxers en total, on cada publicació està descrita segons un ordre diferent. D’aquesta manera trobem que les publicacions poden estar ordenades seguint un ordre diferent -alfabètic per nom de l’autor, pel títol, per lloc de publicació, segons l’ordre dels llistats del centre de documentació, etc.-, la qual cosa genera diferents contactes, veïnatges, relacions… seguint la idea de bon veí de què parlava Aby Warburg.

Un dels fitxers està composat per fitxes amb dibuixos de les imatges sorgides de la cerca a Google imatges dels títols de les publicacions. Buscant aquelles que no tenien, a priori, una relació directa amb el contingut de les publicacions.  

(1) Traducció al català a partir de Fritz, a E.H. GOMBRICH, Aby Warburg. Una biblioteca intelectual. Madrid, Alianza Forma, 1992, p. 301. 
Text d’Anna Roigé del catàleg de la 9a Biennal d’art Leandre Cristòfol. Lleida

Related posts